K.B. Tangen Transport AS (org.nr.: 991415394) Fusjonerer med Tangen Transport AS (org.nr.: 932142651)
Dette med virkning fra og med 01.nov.2023.
Det informeres om at faktura for november utstedes med vårt nye org nummer: 932 142 651.
Kontonr på faktura fra oss forblir uforandret. Bankgiro: 2300 12 82778