Langtransport

Vi kan hente og levere varer overalt fra øst til vest og nord til sør –  alt fra små kolli til hele lass. Vi etterstreber å levere direkte til mottaker uten omlasting og terminalbehandling for hurtig og trygg levering.

Uavhengig av om du har behov for transport èn gang eller på fast basis er vi en punktlig, fleksibel og seriøs leverandør av langtransport.

ADR-transport i Sverige

Tangen Transport AS har tillatelse til yrkesmessig veitransport av farlig avfall og ufarlig avfall, etter kap. Avfallsforordningen (2020: 614) § 1.

Jeg vil vite mer!

Ta kontakt for nærmere informasjon på 451 57 070 eller post@kbtangen.no.